Certyfikat IPPC

Nasza firma posiada świadectwo zgodności, aprobujące warunki techniczne i organizacyjne suszenia drewna wg wymagań IPPC.

Stosowana technologia zapewnia produkcję palet, skrzyń i opakowań zgodnie z ISPM 15. ISPM (International Standard for Phytosanitary Measure) standard 15.

Przepisy w międzynarodowym ruchu transportowym import-eksport wymagają, by opakowania drewniane były poddawane szeregowi procesów tj. obróbka cieplna, fumigacja, certyfikacja, znakowanie itp.

Celem tego międzynarodowego standardu jest ujednolicenie przepisów, które obowiązują w poszczególnych krajach. Aktualnie większość państw w tym: Stany Zjednoczone, Kanada, Chiny, Wielka Brytannia i inne kraje wymagają przy przesyłkach transportowych stosowania odpowiednich procedur zgodnych z ISPM 15.

Copyright by www.DrewnoPodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.